Έγκριση κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Έγκριση κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
“Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” οικονομικού έτους 2022
(28/12/2021  | αρχείο PDF)

ΑΔΑ: 9ΗΕ6ΟΞΤΩ-ΖΒΠ

 


Μοιραστείτε το…