Συμμετοχή στη δράση: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” 2019 – 2020

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2019 – 2020, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
H αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), από τις 08/06/2019 έως 28/06/2019.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 28/06/2019 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.

Προσοχή
: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στο χρονικό διάστημα από 08/06/2019 έως 28/06/2019 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο που θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφει την ένδειξη:

«Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2019-2020, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ταχ. διεύθυνση: Μυλλέρου 73 – 77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα.

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δηλαδή 28/06/2019 και ώρα 24:00, δε θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (28/06/2019 και ώρα 24:00) θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Φάκελοι με δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία υποβολής (28/06/2019) όπως ορίζεται ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη.

Όσον αφορά στην ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και των απορριφθέντων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 12/07/2019 (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων: 13/07/2019 έως 17/07/2019. Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνο όσες έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 17/07/2019 και ώρα 24:00. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων, ανά Νομό, θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα, στις 21/07/2019.
Επισημαίνεται ότι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενες/οι αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), θα ενημερωθούν σχετικά με τις ημερομηνίες εγγραφής των παιδιών τους και την υπογραφή των συμβάσεων με νέα ανακοίνωση, η οποία, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (www.difa.gr).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” (αρχείο PDF)

Σας επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση του κωδικού των δομών είναι προαιρετική.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κωδικός δομής
Επωνυμία Δομής
Κατηγορία δομής/ηλικίες παιδιών
411
Παιδικός Σταθμός Αγίας Άννας
Διεύθυνση: Σάμου 84 Τ.Κ.13671 Αχαρνές Τηλ. 216 7004342
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
472
Κ.Δ.Α.Π. Δ Αχαρνών
Διεύθυνση: Σάμου 84 13671 τηλ. 210 2321015
(Γ) Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα
6481
Παιδικός Σταθμός Νότιας ΠεριοχήςΧαραυγής
Διεύθυνση: Ατταλείας & Γ. Βαρελά 90 (Αγ. Διονύσιος) τηλ. 216 7004849
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
6724
1ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 39 Τ.Κ. 13674 Αχαρνές Τηλέφωνο: 210-2460800
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21245
2ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως & Γ. Ξενοπούλου — Τ.Κ. 13674 Κόκκινος Μύλος – Αχαρνές Τηλέφωνο: 210-2317028
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21248
3ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Διεύθυνση: Μητρομάρα 90 Τ.Κ. 13674 Λαθέα – Αχαρνές Τηλέφωνο: 210-2464330
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21255
4ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Διεύθυνση: Αττάλειας & Γ. Βαρελά 90 Τ.Κ. 13671 Άγιος Διονύσιος – Αχαρνές Τηλέφωνο: 210-2461368
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21262
5ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας & Ταξιαρχών 20 Τ.Κ. 13673 Χαραυγή – Αχαρνές Τηλέφωνο: 210-2443538
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21264
Παιδικός Σταθμός 6ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”
Διεύθυνση: Αγ. Πέτρου & Κυριακοπουλου — Τ.Κ. 13673 Άγιος Πέτρος – Αχαρναί Τηλέφωνο: 210-2466499
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
89096
Παιδικός Σταθμός 1ος Παιδικός Σταθμός Θρακομακεδόνων
Διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους – Τ.Κ. 13673 Αχαρνές Τηλέφωνο: 2167005063
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
89097
Παιδικός Σταθμός 11ος Παιδικός Σταθμός Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Λευκάδος & Κων/πόλεως — Τ.Κ. 13673 Αχαρνές Τηλέφωνο: 2102460800
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
89098
Παιδικός Σταθμός Πρότυπος Παιδικός Σταθμός Αγριλέζας
Διεύθυνση: Ερεσσού 26 & Σκρέκη — Τ.Κ. 13673 Θέση Αγριλέζα Αχαρνές Τηλέφωνο: 2102460800
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Μοιραστείτε το…