Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών 2021 – 2022

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών των νηπίων για τη νέα σχολική χρονιά 2021 -2022, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://poldhfa.intellisoft.gr

από Δευτέρα 17/05/2021 έως και την Πέμπτη  10/06/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://poldhfa.intellisoft.gr εγγράφονται και στη συνέχεια συμπληρώνουν την αίτησή τους επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβάλλουν.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών δέχονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους) έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική διετή προσχολική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, αφού καταθέσουν αίτηση εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιολογητικά. Τα παιδιά που δύναται να εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς είναι τα γεννημένα από 1/1/2018 έως και 31/3/2019.

Τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση είναι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1. Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού.
2. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο. (Το πρότυπο Έντυπο του Πιστοποιητικού Υγείας Παιδιού διατίθεται και στα «Χρήσιμα Έγγραφα» στην πλατφόρμα του PreSchool»)
Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου (έντυπο)
3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας παιδιού (την 1η σελ με τα στοιχεία και αυτές με τα εμβόλια)
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση εισοδήματος του 2020 ή του 2019 στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί του 2020
5. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και στην οποία θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού, τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό, καθώς και την αποδοχή υποχρεωτικής οικονομικής εισφοράς βάσει εκκαθαριστικού. (Το πρότυπο Έντυπο διατίθεται και στα «Χρήσιμα Έγγραφα» στην πλατφόρμα του PreSchool»)
Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ
6. Εργαζομένοι στον Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη  (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
7. Εργαζομένοι στον Ιδιωτικό Τομέα: Πρόσφατης έκδοσης μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
8. Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
9. Για ελεύθερους επαγγελματίες: Αντίγραφο τελευταίου τριμήνου στον ασφαλιστικό τους φορέα (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
10. Για δημοσίους υπαλλήλους: Βεβαίωση από την Υπηρεσία τους με τα πλήρη στοιχεία. (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
11. Για Άνεργους γονείς: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών, δηλαδή 17 Μαΐου 2021. (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
12. Για την εγγραφή παιδιού Αλλοδαπών Γονέων: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται ή με Βεβαίωση Ανανέωσης  από τον οικείο Δήμο.
13. Πολύτεκνη Οικογένεια: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
14. Τρίτεκνη Οικογένεια: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
15. Παιδί ορφανό: Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα.
16. Άγαμοι Γονείς: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα.
17. Γονείς η τέκνο με αναπηρία 67% και άνω: Προσκομίζεται πιστοποιητικό-βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο.
18. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Προσκομίζεται Βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής.
19. Και οι δύο γονείς φοιτητές: Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής.
20. Γονέας Στρατιώτης: Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο των Παιδικών Σταθμών στο τηλέφωνο 210-2460800.

  • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν
  • Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν
  • Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση

Μοιραστείτε το…