Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018”

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες που θα υποβάλλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ ότι οι ημερομηνίες κατάθεσης αυστηρά περιορίζονται από  24-5-2017 έως και 9-6-2017.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων , θα είναι διαθέσιμη ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην  ιστοσελίδα της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr,paidikoi. eetaa.gr) από τις 24.5.2017  έως 9.6.2017.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 9.6.2017 και ώρα 24:00 βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).  στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 9.6.2017

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της “Αίτησης συμμετοχής –Δήλωσης”, σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη:
“ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2017-2018”
στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην διεύθυνση: Μυλέρου 73-77, Τ.Κ 10436 Αθήνα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΣΠΑ 2017-2018

Μοιραστείτε το…