Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” (ΔΗ.Φ.Α) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”  που εδρεύει στις Αχαρνές Ν. Αττικής.
Θέσεις:
2 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 Θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων για την ΣΟΧ 2/2018 από 21/09/2018 έως και 01/10/2018 (τις εργάσιμες ημέρες)
και ώρες από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Αχαρνές 20/9/2018

Σχετικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2018

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ-1

Μοιραστείτε το…