Εγκατάσταση Εφαρμογής Διαχείρισης Παιδικών Σταθμών στη ΔΗ.Φ.Α.

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών προχώρησε σε εγκατάσταση της εφαρμογής PreSchool για τη Διαχείριση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με την εταιρεία IntelliSoft.

Το πληροφορικό σύστημα PreSchool είναι το πρώτο On Line πρόγραμμα διαχείρισης αιτήσεων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών που λειτουργεί μέσω φυλλομετρητή (Chrome, Firefox κλπ), απαλλάσσοντας τους Δήμους από το διαχειριστικό κόστος της καταχώρησης και της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Οι υπεύθυνοι των Σταθμών ή οι γονείς, καταχωρούν μόνοι τους τις αιτήσεις, με τους απαραίτητους ελέγχους να πραγματοποιούνται αυτόματα μέσα από την εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρχουν κεντρικά στη βάση δεδομένων χωρίς λάθη και σε πραγματικό χρόνο (on line – real time).

Στη συνέχεια γίνεται αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των Δημοτών σε Σταθμούς, με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων αξιολόγησης.

Η μοριοδότηση και η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται με αδιάβλητο τρόπο από το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που έχουν αποτυπωθεί στην εφαρμογή.

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα Preschool γίνεται μέσω πιστοποιημένων χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από το διαχειριστή του συστήματος. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος καταγράφεται αυτόματα σε ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).

Χαρακτηριστικά PreSchool:

• Οι Αιτήσεις γίνονται και από τους Γονείς στο Internet
• Οι Γονείς ανεβάζουν τα δικαιολογητικά μόνοι τους
• Διαχειρίζεται Τροφεία, Εκδίδει Αποδείξεις για εξυπηρετούμενους με ή χωρίς voucher του ΕΣΠΑ
• Παρακολουθεί Παρουσίες Παιδιών και Εργαζομένων και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας Ηλεκτρονικών βιβλίων
• Έχει σύστημα ειδοποιήσεων συνδεδεμένο με Ημερολόγιο για καθολική Οργάνωση Δραστηριοτήτων και Υποχρεώσεων
• Η εφαρμογή Preschool είναι συμμορφωμένη κατά GDPR
• Κάθε Χρήστης έχει παραμετροποιήσιμα Δικαιώματα ανάλογα με την άδεια πρόσβασης που του δίνει ο Διαχειριστής της εφαρμογής για λόγους ασφαλείας
• Βγάζει με Σύνθετη αναζήτηση Στατιστικά Αποτελέσματα συνδεδεμένα με κάθε λειτουργία της εφαρμογής
• Συμβάλει στη καθολική Διαχείριση Αποθήκης κάθε σταθμού – Παραγγελίες – Αναλώσεις – Προϋπολογισμοί
• Πλήρη αποτύπωση των Παγίων κάθε Παιδικού Σταθμού
• Συνοδεύεται με Micro Site των Παιδικών Σταθμών
• Δυνατότητα χρήσης Android εφαρμογής από τους Γονείς
• Πληρωμή των τροφείων από τους γονείς μέσω ePOS
•Σύνδεση με την εφαρμογή “Νοιάζομαι” και “Demos365”
• Έχει το πλέον φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον προς το Χρήστη με ενσωματωμένες βοήθειες

Μοιραστείτε το…