Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών υλοποιεί το έργο “ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ” στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής, με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002020.

Ωφελούµενοι των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΗΦΗ είναι ηλικιωμένοι 3ης και 4ης ηλικίας που διαμένουν στον ∆ήµο Αχαρνών και βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας, κ.α. και τα άτομα του περιβάλλοντος που τους φροντίζουν αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Στο χώρο του ΚΗΦΗ παρέχονται καθημερινά:

 • Σίτιση (πρωϊνό – μεσημεριανό)
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Ατομική υγιεινή
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • Περίπατοι – Εκδηλώσεις
 • Μεταφορά από και προς το ΚΗΦΗ για τους φιλοξενούμενους

Το ΚΗΦΗ στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο και έμπειρο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό:

 • Νοσηλεύτρια
 • Κοινωνικοί Φροντιστές
 • Βοηθητικό προσωπικό
 • Οδηγός

το οποίο παρέχει καθημερινά και με μεγάλη φροντίδα ποιοτικές υπηρεσίες στην ευαίσθητη αυτή ομάδα των συμπολιτών μας.

Για την καλύτερη λειτουργία της δομής το πρόγραμμα εποπτεύεται από Κοινωνική Λειτουργό και συνεργάζεται με όλες τις κοινωνικές δομές εξυπηρέτησης  ηλικιωμένων που λειτουργούν στην περιοχή.

 

Στόχος του προγράμματος:

 • Να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας στο οικείο περιβάλλον τους.
 • Να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και αυτόνομης διαβίωσης
 • Να παραμείνουν οικογενειακά και κοινωνικά ενεργοί
 • Να ενισχυθούν οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, κ.α έτσι ώστε να συνεχίσουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά την οικογενειακή, εργασιακή και κοινωνική τους ζωή.

Το κτίριο στο οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του το ΚΗΦΗ, είναι ενοικιαζόμενο και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ.

Ωράριο λειτουργίας:  ∆ευτέρα έως Παρασκευή 7:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ.
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 10 & Ελένης – Κόκκινος Μύλος
Τηλέφωνο: 216 -8002456

Μοιραστείτε το…