Νέα εφαρμογή Διαχείρισης Αθλητικών Προγραμμάτων στη ΔΗ.Φ.Α.

Η Δημοτική Φροντίδα εγκατέστησε την νέα εφαρμογή Demos365 για τη διαχείριση των Αθλητικών Προγραμμάτων.

Η εφαρμογή Demos365 είναι 100% Web και είναι η εξέλιξη της εφαρμογής Demos που λειτουργεί με επιτυχία στους Δήμους από το 2003.

Οργάνωση Αθλητικών/Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, μειώνοντας στο ελάχιστο το κόστος λειτουργίας, μέσα από μηχανισμούς οργάνωσης τμημάτων και συλλογής συνδρομών δημοτών.


Με την εγκατάσταση του Demos365, είναι δυνατό να γίνουν:

Αποδοχή αιτήσεων πολιτών σας για συμμετοχή σε Αθλητικά &  Πολιτιστικά προγράμματα από το Internet

Να πληρώσουν οι Πολίτες την συνδρομή τους από το Internet με την χρήση Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας.

Διαχείριση Συλλόγων που εξυπηρετεί το Νομικό Πρόσωπο.

Διαχείριση Αποθήκης και υλικών.

Ημερολόγιο Συμβάντων για τους Τόπους Εκτέλεσης των Δραστηριοτήτων.

Ενημέρωση πολιτών μέσω Notifications σε κινητά τηλέφωνα.

Ενοποίηση διαφορετικών δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα σε τηρούνται σε χειρόγραφα συστήματα, εξαλείφοντας τα περιθώρια λάθους.

Βελτιστοποίηση διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης των συνδρομών των Δημοτών.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών παράδοσης οικονομικών στοιχείων.

Οργάνωση Τμημάτων με βάση τα δεδομένα των εγγραφών των Δημοτών.

Οργάνωση και έλεγχος χρόνου και κόστους κόστος των εκπαιδευτών.

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση των Δημοτών.

Σύνδεση On Line Αθλητικών και Πολιτιστικών Κέντρων για κεντρικό έλεγχο και πληροφόρηση.

Δυνατότητα επέκτασης στο πληροφοριακό σύστημα στο μέλλον λόγω της Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Αξιοποίηση στοιχείων δημοτών που θα έχουν συλλεχθεί για περαιτέρω επεξεργασία, αν αυτό χρειαστεί

Πλήρη συμμόρφωση κατά GDPR

Σύνδεση με την σουίτα εφαρμογών PolitisOnline για την διαλειτουργικότητα των εφαρμογών του Νομικού Προσώπου

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα Demos365 γίνεται μέσω Πιστοποιημένων Χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων.

Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από τους Διαχειριστές του προγράμματος. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος καταγράφεται αυτόματα σε ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους ελέγχους που παρέχει η εφαρμογή ώστε να καθοδηγεί τους χρήστες του προγράμματος στην εύκολη, γρήγορη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων και την άμεση συνεργασία, με την εφαρμογή Demos365, προσφέρεται η Android εφαρμογή Demos mobile που ενημερώνει τους εκπαιδευτές για τις οφειλές, τα δικαιολογητικά και τις παρουσίες των εκπαιδευόμενων – αθλητών και η Android εφαρμογή DemosNotify που ενημερώνει τους πολίτες για τις εκδηλώσεις του Δήμου, την κατάσταση εκτέλεσης των προγραμμάτων, των τόπων εκτέλεσης κλπ.

Μοιραστείτε το…