Πίνακας Κατάταξης ΣΜΕ Παιδιάτρου

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ (ΑΔΑ 6Φ08ΟΞΤΩ-4ΔΑ)

Μοιραστείτε το…