Πίνακες κατάταξης προσωπικού για την ΣΟΧ 1/2017

Πίνακες κατάταξης προσωπικού για την ΣΟΧ 1/2017 καθώς και τις καταστάσεις απορριπτέων των δύο κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ (Ορθή επανάληψη δημοσίευσης πίνακα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Μοιραστείτε το…