Παιδικοί Σταθμοί 2017-2018: Ανακοίνωση – ενημέρωση για ωφελούμενους

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ενημερώνει τους γονείς ότι, έχει αναρτηθεί στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. η ανακοίνωση που αφορά τις ωφελούμενες μητέρες στο πλαίσιο της Δράσης Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής έτους 2017-2018.

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Μοιραστείτε το…