Ανακοίνωση για τις εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών 2022 – 2023

Η έναρξη λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αχαρνών είναι γεγονός.

Στον 9ο Παιδικό Σταθμό Αγριλέζας Ερεσού και Σκρέκη μπορεί να φιλοξενήσει 24 βρέφη και στον 10ο Παιδικό Σταθμό Αγίας Βαρβάρας Λευκάδος 33 και Κωνσταντινουπόλεως μπορεί να φιλοξενήσει 12 βρέφη, ως οι μόνοι που διαθέτουν βρεφικά τμήματα θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη 2022.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών  των βρεφών  για τη νέα σχολική χρονιά 2022 -2023, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://poldhfa.intellisoft.gr από  25/07/2022 έως και 31/07/2022 και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://poldhfa.intellisoft.gr εγγράφονται και στη συνέχεια συμπληρώνουν την αίτησή τους επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβάλλουν.

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών δέχονται παιδιά ηλικίας από 6 μηνών (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους) έως και 2,5 χρονών αφού καταθέσουν αίτηση εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιολογητικά.

Τα παιδιά που δύναται να εγγραφούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  είναι τα γεννημένα από 01/04/2020 έως και 31/3/2022.

Τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση είναι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

1. Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Βρέφους.
2. Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας βρέφους , το οποίο χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο. (Το πρότυπο Έντυπο του Πιστοποιητικού Υγείας Παιδιού διατίθεται στα «Χρήσιμα Έγγραφα» στην πλατφόρμα του PreSchool»)

ΙΑΤΡΙΚΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΒΡΕΦΟΥΣ

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας βρέφους (την 1η σελ με τα στοιχεία και αυτές με τα εμβόλια)
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση εισοδήματος του 2021 ή του 2020 στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί του 2021
5.Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και στην οποία θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του βρέφους, τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το βρέφος από τον Βρεφονηπιακό  Σταθμό, καθώς και την αποδοχή υποχρεωτικής οικονομικής εισφοράς βάσει εκκαθαριστικού. (Το πρότυπο Έντυπο διατίθεται στα «Χρήσιμα Έγγραφα» στην πλατφόρμα του PreSchool»)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ
6. Εργαζομένοι στον Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη  (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
7. Εργαζομένοι στον Ιδιωτικό Τομέα: Πρόσφατης έκδοσης μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
8. Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
9. Για ελεύθερους επαγγελματίες: Αντίγραφο τελευταίου τριμήνου στον ασφαλιστικό τους φορέα (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
10. Για δημοσίους υπαλλήλους: Βεβαίωση από την Υπηρεσία τους με τα πλήρη στοιχεία. (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
11. Για Άνεργους γονείς: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών, δηλαδή 16 Μαΐου 2022. (Και για τους δύο Γονείς/ Κηδεμόνες, εφόσον υπάρχει)
12. Για την εγγραφή βρέφους  Αλλοδαπών Γονέων: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται ή με Βεβαίωση Ανανέωσης  από τον οικείο Δήμο.
13. Πολύτεκνη Οικογένεια: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
14. Τρίτεκνη Οικογένεια: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
15. Βρέφος ορφανό: Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα.
16. Άγαμοι Γονείς: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα.
17. Γονείς η τέκνο με αναπηρία 67% και άνω: Προσκομίζεται πιστοποιητικό-βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο.
18. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Προσκομίζεται Βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής.
19. Και οι δύο γονείς φοιτητές: Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής.
20. Γονέας Στρατιώτης: Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο των Παιδικών Σταθμών στο τηλέφωνο 210-2460800.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν

Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν

Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.


ΣΧΕΤΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΒΡΕΦΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ

Μοιραστείτε το…