Ανακοίνωση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά (9) ατόμων για την Κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτική Φροντίδας Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης“, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Θέσεις ανά ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα, κριτήρια επιλογής
και απαραίτητα δικαιολογητικά στο παρακάτω αρχείο PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

Μοιραστείτε το…