Διακήρυξη: Ιατρός Εργασίας, Ψυχολόγος, Τεχνικός Ασφαλείας

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, κος Γεώργιος Δασκαλάκης, προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) και του Π.Δ. 28/1980, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες Ψυχολόγου, Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.

Oι περιληπτικές διακηρύξεις είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους (link):

| |

Μοιραστείτε το…