Εκμίσθωση τμήματος αθλητικού χώρου για την λειτουργία κυλικείου

Εκμίσθωση τμήματος αθλητικού χώρου για την λειτουργία κυλικείου από Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠ. ΧΟΛΙΔΗΣ, ΕΛ. ΦΥΤΑ 5, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

 

Ημερομηνία 11/02/2016
Αριθμ. Πρωτ.469

 

Περίληψη διακήρυξης
«Εκμίσθωσης τμήματος αθλητικού χώρου για την λειτουργία κυλικείου από Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠ. ΧΟΛΙΔΗΣ, ΕΛ. ΦΥΤΑ 5, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική και κλειστή για την εκμίσθωση κυλικείου που βρίσκεται Αχαρνών στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠ. ΧΟΛΙΔΗΣ, ΕΛ. ΦΥΤΑ 5, ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ» κατόπιν της υπ’ αριθμ 5/2016 απόφασης Δ.Σ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 39 στις Αχαρνές, την 24η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:30-11:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν τις προσφορές τους, έως και την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 13:00:μ.μ..

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρες 9.00πμ έως 13.00 μ.μ από το Γραφείο Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Πρόεδρος
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Γεώργιος Δασκαλάκης
| |

Μοιραστείτε το…