Κανονισμός Λειτουργίας για το Πρόγραμμα “Άθληση για Όλους” (Π.Α.γ.Ο.)


Tο Νομικό Πρόσωπο έχοντας σαν στόχο την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη μέσω του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, υλοποιεί τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού «Άθληση για Όλους».

Το Νομικό Πρόσωπο έχοντας υπόψη σαν στόχο την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη μέσω του αθλητικού και της σωματικής άσκησης υλοποιεί τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού στα προγράμματα Άθλησης για Όλους.

Εγγραφές

Η εγγραφή στα αθλητικά προγράμματα συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των κανονισμών.

Κατά τη εγγραφή και ανάλογα με την ηλικία απαιτούνται:

• Αίτηση Εγγραφής
• Μία μικρή φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
• Ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο, Παθολόγο και Καρδιολόγο.
• Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η πληρωμή των συνδρομών γίνεται με δύο τρόπους:
α. Όλο το ποσό εφάπαξ με την εγγραφή.
β. Σε μηνιαίες δόσεις, η πρώτη με την εγγραφή και οι επόμενες μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 10%.

Για το συμμετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή του στις αντίστοιχες εκδηλώσεις των τμημάτων.

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από το προηγούμενο έτος. Συμμετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα με δική τους υπαιτιότητα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη συνδρομή τους για το χρονικό διάστημα που απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη συνδρομή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ιατρικές βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκομείο κ.α.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας επιθυμεί να συμμετάσχει και σε άλλο τμήμα του προγράμματος τότε έχει έκπτωση 50% για το δεύτερο τμήμα. 3/3 Για κάθε αθλητική περίοδο εκδίδεται κάρτα πληρωμής του αθλητή, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε πληρωμή, ενώ παράλληλα ο γονέας έχει υποχρέωση να ζητά και την απόδειξη είσπραξης που εκδίδεται από την γραμματεία και αποδεικνύει την εξόφληση της συνδρομής.

Όταν η εγγραφή του αθλούμενου γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο (1-15) του μήνα τότε χρεώνεται όλος ο μήνας , ενώ όταν η εγγραφή του αθλούμενου γίνεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο (16-31) τότε χρεώνεται ο μισός μήνας και μαζί εξοφλείται και η συνδρομή του επόμενου μήνα .

Όταν ο εγγεγραμμένος αθλούμενος συμμετέχει σε τουλάχιστον 2 προπονήσεις εκάστου μήνα, τότε αυτόματα χρεώνεται όλος ο μήνας. Η τιμολογιακή πολιτική ρυθμίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ  – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Κάθε μέλος θα πρέπει να γνωρίζει ότι με την εγγραφή του καταλαμβάνει μια θέση στο τμήμα.
Η γραμματεία πρέπει να ενημερώνεται σε περίπτωση που κάποιο μέλος θελήσει να διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τις προπονήσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η παρουσία των εγγραφέντων μελών στις προπονήσεις είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Η προσέλευση των μελών θα πρέπει να γίνεται δέκα λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης. Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των προπονήσεων για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών.

Ο/Η προπονητής/τρια δε φέρει καμία ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών μετά το τέλος της προπόνησής τους.

ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι παραχωρημένοι είτε από τη σχολική επιτροπή των σχολείων ή από το Δήμο. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τους χώρους αυτούς. Δεν επιτρέπεται στους προπονητικούς χώρους να παρευρίσκεται κατά την ώρα της προπόνησης κανένας άλλος εκτός από τους αθλούμενους και τον/ην προπονητή/τρια.

Η ΔΗ.Φ.Α., σε εξαιρετικές περιπτώσεις διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει προπονήσεις (π.χ. ασθένεια προπονητή) ή/και να ορίζει άλλους χώρους διεξαγωγής των προπονήσεων, όταν από γεγονότα τα οποία δεν οφείλονται αποκλειστικά σε αυτήν κρίνονται απαραίτητες αυτές οι αλλαγές (π.χ. εορταστικές εκδηλώσεις σχολείων κ.λπ.).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΆΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ (ΑΔΑ:Ψ7ΗΔΟΞΤΩ-Β91)

Μοιραστείτε το…