Πρόσληψη 41 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. 

| |

Μοιραστείτε το…

Αφήστε μια απάντηση