Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” του Δήμου Αχαρνών.
| |

Μοιραστείτε το…