Προσωρινοί πίνακες Πτυχ. Φυσ. Αγωγής προγράμματος “Α.γ.Ο”

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα των αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αρ. πρωτ, 4120/15-09-2016 που αφορά στην Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για της ανάγκες των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο).
| |

Μοιραστείτε το…