Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για τις ανάγκες των προγραμμάτων των «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-2015».

| |

Μοιραστείτε το…